Verslag DWTN1 – HWPN4 (Haarlem) 10-10-2019 NHSB klasse 2D

Ten opzichte van voorgaande jaren is de samenstelling van het team wezenlijk veranderd.
Eén speler van het eerste en maar liefst drie spelers uit het tweede team vinden het spelen in de
NHSB een welkome aanvulling op hun toch al actieve schaakleven. Dit alles is mogelijk nu de NHSB
de regels over het spelen in de KNSB en NHSB heeft versoepeld. Zie hiervoor ook de samenstelling
van teams in de bijvoorbeeld de Topklasse van de NHSB. https://www.nhsb.nl/competitie/groep/567
Dit krachtsverschil heeft ondertussen (helaas) geresulteerd in het gegeven dat De UilN3 zich heeft
teruggetrokken uit onze klasse. Enfin, nu de wedstrijd tegen HWPN4.
We hadden er zin in en dat kwam o.a. tot uiting dat niemand zich voor deze wedstrijd had afgemeld
en het verschil in rating zou een mooie uitslag kunnen doen vermoeden. Stiekem werd gedacht aan
een 8-0 uitslag. Hoe anders zou her verlopen. Na de openingswoorden van Stefan Jorritsma liep ik al
snel tegen de eerste gefronste wenkbrauwen aan. Arthur Kessens op bord 7 had zich met zwart
voorgenomen om de Caro-kann van stal te halen. Echter op de 7de van wit, Pg5 x f7, konden de
stukken weer in het doosje en was de eerste nul van het seizoen een feit. Arthur wist voor aanvang
nog te melden dat het allemaal een beetje “roestig” is en dat hij weinig had geschaakt de afgelopen
tijd, maar dat het zo roestig was……. De ruggen moesten gerecht en langs de borden lopend ging het
langzaam de goede kant op. Ikzelf wist na 16 zetten een stuk op h6 te winnen (had ik een week
eerder tegen VAS3 in Amsterdam ook gedaan) en kon de overwinning na 43 zetten bijschrijven (en
dat had ik in Amsterdam achterwege gelaten) Hierna ging het relatief makkelijk. Richard Schelvis op
bord 1 kon vanuit de opening al snel een stuk veroveren (of was het een offer van zijn tegenstander)
en gaf dit voordeel niet meer uit handen. Arjan Wijnberg op bord 3 kon tegen de oude rot (met
respect) Dorsselaar allerlei combinaties inbouwen hetgeen zijn tegenstander met nog slechts enkele
minuten op de klok niet meer kon bolwerken. Dennis Bruyn op bord 4 snoepte hier en daar een
pionnetje om vervolgens het volgende winstpunt binnen te halen. Han Jansen op brod 8 deed wat hij
moest doen. Via een Pb5 en vervolgens naar d6 wist hij de druk zodanig op te voeren dat zijn
tegenstander bezweek. Hierdoor was de overwinning een feit, maar wij wilden méér. Peter Uylings
op bord 2 deed het rustig aan deze avond. Positiespel wat wij in eerste instantie niet van hem zouden
verwachten. Het werd een heel klein beetje spannend toen hij pardoes zijn pion op c7 weggaf, maar
zijn voorsprong in tijd en het feit dat hij nog een pion op a6 kon incasseren deed zijn tegenstander
het hopeloze van zijn missie inzien en hij streek de vlag. Als laatste was Camile Hol op bord 5 nog
bezig. Camile had al een keer een remise aanbod gekregen (in gelijke stelling) maar moest gezien de
missie van dit team doorspelen. Later herhaalde zijn tegenstander nog éénmaal zijn aanbod, maar
Camile was gedecideerd: NEEN, ik speel door. In hevige tijdnood wist ook Camile het volle punt
binnen te halen waarmee een eindstand van 7-1 genoteerd kon worden. Een dergelijk begin belooft
veel goeds voor het vervolg. Volgende wedstrijd is op vrijdag 15-november in en tegen Santpoort.
Berend van Maassen

Geplaatst in Nieuws.