COVID19

Geachte schaakliefhebbers,

Ruim een kwartaal lang, hebben we onze geliefde hobby niet “analoog” meer op onze clubavond kunnen beoefenen. Door de opgekomen pandemie en daaruit volgende intelligente Lock-down sinds 16 maart 2020, is dit allemaal ruw verstoord. Midden in onze schaakactiviteiten zijn we gestrand op 12 maart met onze 21e interne competitieavond, is de interne Beker vóór de halve finale afgekapt en van het Snelschaaktoernooi hebben we de laatste 3e ronde niet kunnen spelen. Ook de externe competitie is bij een open eind gebleven.
Tijdens de Lock-down zijn de inzichten inzake het Coronavirus toegenomen en de veiligheidsmaatregelen van het RIVM daarop regelmatig bijgesteld. Om te achterhalen wat dat betekent voor de schaakwereld, zijn er veel enquêtes geweest, o.a. vanuit de gemeente en de schaakbond. Er is via digitale weg veel gesproken tussen de voorzitters van schaakverenigingen onderling, maar ook met de schaakbond(en). Op basis van huidige inzichten zijn er door de schaakbond Corona maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook door ons bestuur besproken. In de bestuursvergadering (een “1,5 metersessie”) is gesproken over wat we gaan doen en wat we kunnen doen voor onze Schaakvereniging.
Besloten is dat we een algemene leden vergadering (ALV) willen houden in september 2020 in het Wijkcentrum Prinsenhof (onze speellocatie). De exacte datum wordt later bekend gemaakt.
Onderstaande bullets geven aan wat de status is van de Wijkertoren en wat we denken te gaan doen. Deze punten zullen in de ALV met u besproken zal worden:
• In voorgaande is vermeld hoe onze competities zijn geëindigd. Voorstel is om geen kampioenen aan te wijzen;
• Op aangeven van de schaakbond wordt hetzelfde met de externe competitie gedaan. Geen erepodium(s);
• De stand van de 21e ronde van de interne competitie zal de beginstand worden van het nieuwe schaakseizoen;
• De tussenstanden van de Interne Beker en Snelschaaktoernooi komen te vervallen;
• Vóór 15 augustus 2020 zal de schaakbond uitspraken doen over Corona-maatregelen en het schaken, daarvan zijn wij in afwachting;
• We proberen zo snel mogelijk onze clubavond weer in ere te herstellen, hoe en wanneer is nog niet bekend. Natuurlijk met de dan geldende Corona-maatregelen;
• De bijdrage van de sponsor is veranderd. Dit heeft impact op ons eerste team en op de schaaklessen. Dit is een agendapunt op de ALV;
• Financiële situatie van de vereniging nu en in de toekomst is ook een agenda punt ALV;
• Bondscompetitie;
• Schaaktoernooien, intern als extern (zoals Tata-Steel Chess). Volgens de schaakbond kan naar verwachting in mei 2021 weer “normaal” geschaakt worden;
• Jeugdlessen van onze club.

Er zullen nog heel wat vragen overblijven. Maar we zullen er alles aan doen om duidelijkheid te verkrijgen.
Hierbij wil ik nog wel een dankzegging doen voor diegenen die online toernooien hebben georganiseerd voor onze leden.
Vertrouwend u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Hans Wiemerink
Voorzitter

Geplaatst in Nieuws.