Algemene gedragsregels

  • Iedereen is welkom.
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze materialen en accommodatie.
  • Wij waarderen en respecteren het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat we trainen en wedstrijden spelen. Dit is niet vanzelfsprekend.
  • We zijn ons ervan bewust dat lid zijn van de club rechten en plichten met zich meebrengt.
  • Ouders: kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe, wij laten de kinderen hun spel spelen.
  • Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
  • We onderschrijven de NOC*NSF gedragsregels rondom seksuele intimidatie en herinneren onze begeleiders daar jaarlijks aan